Google automata gépi fordítás - automatic translation by Google

Címlap Pro-Radiológia Alapítvány Alapítvány bemutatása

Pro-Radiológia Alapítvány bemutatása

 

Az Alapítvány céljai:

1) Radiológiai szűrővizsgálatok –egyéb szakmai projectek indítása – szervezése – ehhez nyújtandó anyagi és szakmai támogatás.

2) A radiológia fejlődésének, oktatási rendszerének támogatása, ennek kapcsán neves kül- és belföldi előadók meghívása, symposiumok, kongresszusok, tanfolyamok szervezése, ezek támogatása. Felmérések, tanulmányok készítése a radiológia, finanszírozásának, felépítésének esetleges változások, javaslatok készíttetése a radiológia ellátás rendszerére vonatkozóan.

3) Gyógyító, tudományos kutatási feladatok ellátása, szervezése.

4) Továbbképzési rendezvények anyagi fedezetének biztosítása, fiatal radiológusok kongresszusi részvételének, rövid tanulmányutak, csereprogramok támogatása.

5) Radiológiával foglalkozó kiadványok, könyvek folyóiratok, monográfiák kiadásának támogatása.

6) Idős, beteg, rokkant, rossz anyagi helyzetben lévő radiológusok, radiológiai asszisztensek, s e területen működő egészségügyi szakdolgozók támogatása.

7) Emlékérmék alapítása

8) Pályázatok hirdetése

9) Határainkon kívül élő magyar radiológusok elméleti és gyakorlati oktatása, továbbképzése kongresszusi részvételek, ösztöndíjak, lap előfizetések formájában.

10) A radiológiai géppark fejlesztésének elvi és gyakorlati elősegítése.

11) Az Alapítvány céljaival összefüggő tevékenysége feltételeinek biztosítása, mint például számítógép, írógép, fax, másológép, oktatási anyag stb.

12) A lakosság – radiológiában dolgozók sugárvédelmi kérdéseinek felmérése, ismeretterjesztő előadásokban való segítségnyújtás. A környezeti sugárártalom csökkentése.

13) Mindazon tevékenységek, amelyek a radiológia fejlődését, oktatását valamint a továbbképzést elősegíti.

 

Az 1997. évi CLVI. Törvényben meghatározott közhasznú tevékenységek közül az alapító okiratban megjelölt célok megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységeket látjuk el:

 

1/ egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,

2/  szociális- tevékenység

3/  tudományos tevékenység, kutatás, minőségbiztosítás

4/  nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

5/  környezetvédelem

6/  hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

7/ magyarországi nemzeti és határon túli radiológusok számára kapcsolattartás és képzési lehetőség

 

E célokat közhasznú tevékenységként, e tevékenység kielégítését nyereség és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenység folytatását közhasznú alapítvány formájúban végzi. Az alapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes és jogi személyek egyaránt csatlakozhatnak.

 

Az alapítvány nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásból. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat semmiképpen sem veszélyeztetve végez.

Gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, hanem az alapítvány céljaira fordítja.

Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

A cél megvalósítási útja:

A radiológiához szükséges géppark fejlesztésének, modernizálásának elvi elősegítése, radiológiai osztályok tervezéséhez segítségnyújtás elsősorban tanácsadás formájában, a diagnosztikai munka körülményeinek javítása, minőség ellenőrzése, azok számára, akik igénylik az alapítvány segítségét.

Az alapítvány céljaival összefüggő tevékenység feltételeinek biztosítása, mint a radiológia és ehhez csatlakozó diagnosztikai berendezések beszerzése. Az oktatáshoz, továbbképzéshez szükséges berendezések, oktatási anyagok, sillabuszok kiadása. Állásfoglalkozások készítése és ezen tevékenységek feltételeinek biztosítása.

Mindazon tevékenységek, amelyek a radiológia fejlődését, oktatását, valamint a további képzést elősegítik. A radiológia szakmai és érdekképviseletének támogatása, szakmai elemzések készítése, készíttetése.

 

Következő rendezvényeink

KGW STUDIO