Google automata gépi fordítás - automatic translation by Google

A 2008-as Lányi Márton-díj
jutalmazottja dr. Szabó Éva

A Magyar Radiológusok Társasága Emlôdiagnosztikai Szekciójának évi közgyûlésén, 2008. november 7-én harmadik alkalommal került átadásra a Lányi Márton-díj. Dr. Forrai Gábor, a Pro Radiologia Alapítvány elnöke nyújtotta át az oklevelet és a díjat az ez évi kitüntetettnek, dr. Szabó Éva fôorvosnak.

Lányi Judit, Lányi Márton leánya, Forrai Gábornak írott levelében személyes okokra hivatkozva mentette ki magát az ünnepségen való részvételének elmaradása miatt, és köszönetét fejezte ki az esemény megszervezéséért.

A korábbi díjazottak dr. Riedl Erika és dr. Milics Margit voltak. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a díj ismét méltó kezekbe került.

A kitüntetendô személyekre kilenc javaslat érkezett, ebbôl öten javasolták Szabó fôorvos aszszonyt.

Szabó fôorvosnô jelentôs múltra tekinthet vissza az emlôdiagnosztika terén. Diplomáját 1983-ban szerezte meg, azóta is elsô munkahelyén, az Országos Onkológiai Intézetben dolgozik. 1988-ban tette le radiológiai szakvizsgáját, azóta az emlôdiagnosztika elkötelezettje. Jelentôs szerepe van az emlôszûrésben is, 1994 óta a világbanki támogatású emlôszûrésben, 2001 óta a Népegészségügyi program keretében fejti ki ez irányú tevékenységét. Magyarországon az elsôk között foglalkozott az emlô MR-vizsgálatával. A tudományos munkában is aktívan részt vesz: A BRCA1 és BRCA2 génmutációt hordozó, fokozottan veszélyeztetett nôk szûrését végzi, a molekuláris biológiai kutatások résztvevôjeként. Tapasztalatait magyar és külföldi folyóiratokban megjelent dolgozatokban, hazai és külföldi, radiológiai és onkológiai tárgyú kongresszusokon, továbbképzô elôadásokon ismerteti. Önzetlen segítséget nyújtott az emlôdiagnosztika MR-rel való kiegészítésében más intézeteknek is.

A díjhoz szívbôl gratulálunk, és további mûködéséhez sok sikert kívánunk!

Forrai tanár úr Lányi Juditot az ünnepség lefolyásáról levélben és fényképek küldésével tájékoztatta. Ugyanakkor azonban sajnálattal kell tudomásul vennünk, hogy – csakúgy, mint tavaly – egyetlen pályázat sem érkezett.

Mindannyiunk örömére szolgálna, ha legalább a díjjal járó kecsegtetô anyagi lehetôségek kedvet ébresztenének az emlôvel kapcsolatos fokozottabb tudományos munkára.

dr. Göblyös Péter

MAGYAR RADIOLÓGIA 2009;83(1):59
2008_...molo.pdf 62 kb .pdf

 

Következő rendezvényeink

KGW STUDIO