Google automata gépi fordítás - automatic translation by Google

Dr. Ormándi Katalin
A Lányi Márton díj 2011. évi kitüntetettje.


1976-ban végzett a Szegedi Orvostudományi Egyetem általános orvosi szakán. Még ebben az évben a Röntgen klinikán kezdett dolgozni, központi gyakornok majd klinikai orvosként.
1980-ban jeles eredménnyel szakvizsgázott radiológiából.1983-ban első főnöke, Kelemen János professzor biztatására kezdett emlődiagnosztikával foglalkozni. Első lépésként Liszka Tanár Úr osztályán, az Országos Onkológiai Intézetben ismerkedett a mammográfia alapjaival illetve az aspirációs cytológiai vizsgálat lehetőségeivel.
1984-től lépésről lépésre mindenkori főnökei támogatásával alakította ki az ország egyik legkorszerűbb emlődiagnosztikai műhelyét Szakmai fejlődésére meghatározó volt Péntek Zoltánnal való megismerkedése, akivel a mai napig is folyamatosan együtt dolgozik. Az ő szakmai irányításával kapcsolódott be a Területi Radiológus Továbbképzés munkájába és első tanítványával és kollégájával, Kallai Árpáddal több éven keresztül képezték a radiológusokat az emlődiagnosztika tárgyköréből. Állandó résztvevője ill. közreműködője volt  Göblyös tanár úr által szervezett mammográfiás esetbemutatásoknak. Bekapcsolódott a Döbrőssy Lajos által irányított magyarországi mammográfiás szűrést előkészítő Világbanki projekt munkájába. Ennek keretében ismerkedett meg a világhírű magyar származású mammográfussal, Tabár Lászlóval, kinek a munkássága szintén nagy hatást gyakorolt szakmai tevékenységére.
1995-ben Péntek Zoltán hívására lépett be a MaMMa Egészségügyi Zrt. csapatába, 1999 óta a szolnoki egység vezetője. 2001-ben felkérést kapott a Népegészségügyi Program mammográfiás szűrési munkabizottságába, ahol azóta is kisebb nagyobb szünetekkel tevékenykedik. Alapító tagja és jelenlegi elnöke a z MRT Emlődiagnosztikai Szekciójának
Az oktatásba már fiatal szakorvos korában bekapcsolódott és közel 25 évig folyamatosan gyakorlatvezető volt, majd az emlődiagnosztika témakörben tantermi előadást tartott a IV. éves orvostanhallgatóknak. E mellett 10 évig a Radiológiai Klinika tanulmányi felelőse volt. 2004 óta döntően a szakorvosjelöltek, szakorvosok posztgraduális képzésben tevékenykedik.
1999 - ben indította be az évről évre egyre népszerűbb komplex emlődiagnosztikai tanfolyamot, ahol nemcsak radiológusok, hanem a társszakmák képviselői is részt vesznek.
Munkáját a szakmai alázat, a betegek iránt érzett felelősség és a kollégákkal való igen jó emberi és szakmai kapcsolat jellemzi. Tudását és gyakorlati ismereteit önzetlenül adja át azoknak a kollégáknak, akik érdeklődnek a radiológia és különösképpen az emlődiagnosztika iránt. Az elmúlt közel 20 év alatt 5 olyan szakembert nevelt, akik méltó képviselői a szakterületnek. 3 könyvfejezetet írt, 18 közlemény első vagy társzerzője és 72 tudományos előadást tartott.

 

Következő rendezvényeink

KGW STUDIO