Google automata gépi fordítás - automatic translation by Google

Lányi Márton-díj 2007

Az díjazott: dr. Milics Margit

A Magyar Radiológusok Társasága Emlôdiagnosztikai Szekciójának közgyûlésén, 2007. november 17-én nyújtotta át dr. Forrai Gábor, a Pro Radiologia Alapítvány titkára a kitüntetô okiratot és jutalmat a Lányi Márton-díj ez évi kitüntetettjének, dr. Milics Margit fôorvosnak.

A díjat idén második alkalommal ítélték oda, az elsô kitüntetett dr. Riedl Erika fôorvos volt.

Lányi Judit, Lányi Márton leánya, egyéb elfoglaltsága miatt, kénytelen volt a személyes részvételt lemondani. Forrai tanár úrnak írt levelében elôször gratulált a díjazottnak, majd ígéretet tett arra, hogy az alapítvány összegét növelni fogja, így a jutalomként kiosztható kamat mennyisége is növekedni fog. Ez az összeg jelen esetben 100 000 forint volt.

Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a díj ismét méltó kezekbe került, a javasolt nyolc személy közül dr. Milics Margit fôorvos asszony, a mammológia elkötelezettje kapta.

A Pécsi Orvostudományi Egyetemen szerzett diplomát 1986-ban, azóta elsô és egyetlen munkahelyén, a zalaegerszegi Zala Megyei Kórház Radiológiai Osztályán dolgozik. Radiológus szakorvosi képesítést kapott 1991-ben, 1996-tól adjunktusi, majd 1999 óta fôorvosi beosztásban dolgozik.

1993-ban részt vett a Nyugat-Dunántúl elsô korszerû mammográfiás laboratóriumának megszervezésében és kialakításában, amelynek azóta is részlegvezetôje.

1995-tôl az országban az elsôk között létrehozott emlôszûrô program, majd 1998-tól a Világbank által támogatott modellprogram vezetôi közé tartozik.

Az Emlôdiagnosztikai Szekció megalakulása óta, 1998-tól annak vezetôségi tagja.

Folyamatosan kimagasló tudományos tevékenységet folytat a mammológia terén, fô feladatának az oktatást tekinti. Hazai és külföldi kongresszusokon 70-nél több elôadást tartott, vagy volt azok társszerzôje, illetve több poszterrel szerepelt. Számos elôadását, illetve poszterét díjazták. Rendszeresen beszámol az emlôszûréssel kapcsolatos tapasztalatairól nemzetközi kongresszusokon is.

Elôadásokat tart a továbbképzô tanfolyamokon, és tevékenyen részt vesz az asszisztensképzésben.

Munkájának meghatározója az együttmûködés a társszakmákkal: a mammográfiás laboratórium megindulása óta az onkológiai team tagja.

Nagyrészt az ô munkásságának eredménye, hogy 1998-ban a mammográfiás laboratórium kollektívája a „Népjóléti Minisztérium elismerô oklevele” kitüntetésben részesült.

Kiváló szakmai tevékenységét egyéni kitüntetésekkel is jutalmazták: 2001-ben a „Zala megyei kórházért”, 2003-ban „A minôségbiztosítási tevékenységért” kitüntetéseket nyerte el.

Szívbôl gratulálunk, és további eredményes munkát kívánunk Milics Margit fôorvos asszonynak!

dr. Göblyös Péter

MAGYAR RADIOLÓGIA 2008;82(1-2):53
2007_...molo.pdf 37 kb .pdf

 

Következő rendezvényeink

KGW STUDIO