Google automata gépi fordítás - automatic translation by Google

Dr. Sebő Éva
A Lányi Márton díj 2012. évi kitüntetettje.Dr. Sebő Éva 1990-ben szerzett orvosi diplomát a Debreceni Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán. Végzés után a Kenézy Gyula Kórház Rendelőintézet Radiológiai Osztályán helyezkedett el és jelenleg is e munkahely (KENÉZY KÓRHÁZ Nonprofit Kft., Központi Radiológiai Diagnosztika) dolgozója. 1996-ban szerzett szakvizsgát jeles eredménnyel.

Szakirányú tevékenységét folyamatosan szinten tartja, részt vesz továbbképzéseken, emlő témájú kutatásban. Tudatosan, tervszerűen dolgozik a magyar emlődiagnosztika fejlődéséért, az emlőbetegek színvonalasabb diagnosztikai ellátásáért; igényes szervezési munkát végez. A modern diagnosztikai eszközöket tanulmányozza és alkalmazza, munkát jobbító észrevételei a hatékonyabb betegellátást szolgálják.

2002-ben került kialakításra a Kenézy Emlőcentrum, amelynek megszervezésében és működésének – szakmai szempontból - magas szintre emelésében jelentős szerepet játszott, azóta az emlődiagnosztikára specializálódott.
2003-tól számos tudományos előadást tartott, illetve publikációt jelentetett meg, ebben az évben Kiváló dolgozó kitüntetést kapott.
2004. február 1-jétől az emlőcentrum szakmai vezetője, ez évben adjunktussá, 2006-ban főorvossá nevezték ki.

Tevékenységi körébe tartozik az emlőszűrés végzése valamint a komplex klinikai emlődiagnosztika.
Rendszeres kapcsolatot tart az érintett társszakmák, így a pathológia, a sebészet és az onkológia orvosaival, heti rendszerességgel a prae- és postoperativ emlő-team munkáját koordinálja.
A Kenézy Kórház ellátási területén az általuk kiszűrt emlőtumoros betegek családtagjai részére 2007-től familiáris emlőszűrést végez.

2008-ban Főigazgatói dicséretben részesült (Kenézy-Díj).
2008 januárjában Komplex emlődiagnosztikai jártassági vizsgát tett.
2009. márciusban kinevezték a megújult, új helyre költözött Kenézy Emlőcentrum vezetőjének.
2009-ben a Magyar Radiológia folyóirat Emlődiagnosztikai rovatának szerkesztésével bízták meg.

2006-ban, 2008-ban, 2009-ben és 2011-ben-ben a pathológus és sebész kollégákkal együtt magas színvonalú, kétnapos kurzust tartott rezidenseknek és szakorvosoknak „Nem tapintható emlődaganatok komplex diagnosztikája és terápiája” címmel a Kenézy Kórházban.
2010-ben a Magyar Radiológus Társaság Emlőszekciójának vezetőségi tagja lett.
2012-ben a Kenézy Kórház Emlőszűrési munkacsoportja Battyány-Strattman díjat kapott.

Dr. Sebő Éva szakmai munkája, emberi kvalitása kiegyensúlyozott, módszerei sokirányúak, ismereteinek bővítésére nem sajnálja sem az időt, sem a fáradságot; törekszik az átfogó ismeretek átadására. Empatikus készsége és emberi mentalitása hozzájárul az emlőrákkutatáshoz, a korai diagnosztika és a szűrés fejlődéséhez.

 

Következő rendezvényeink

KGW STUDIO