Google automata gépi fordítás - automatic translation by Google

Dr. Kovács Beáta, a Lányi-díj 2009 évi kitüntetettje.

2009. nov. 7-én, a Magyar Radiológusok Társasága Emlődiagnosztikai Szekciója évi közgyűlésének keretében negyedik alkalommal került kiadásra a Lányi-díj, melyet minden évben az emlővel kapcsolatos tudományos, gyakorlati, vagy szervezési tevékenység elismeréseként ad ki a Pro Radiologia Alapítvány.

Az eddigi jutalmazottak: Dr. Riedl Erika, Dr. Milics Margit és Dr. Szabó Éva.

Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a Lányi-díj idén is méltó kezekbe került:

A jutalmazott, Dr. Kovács Beáta főorvos, a szombathelyi Markusovszky Kórház Radiológiai Osztályának mammográfiás részlegvezetője, az emlődiagnosztika elkötelezett művelője.

A díjat, és az erről szóló oklevelet Dr. Forrai Gábor tanár úr, a Pro Radiologia Alapítvény titkára, a Szekció főtitkára nyújtotta ált az ünnepeltnek.

Lányi Judit, az Alapítván létre hozója, levélben mentette ki magát távolmaradása miatt.

Dr. Kovács Beáta részlegvezető főorvos, diplomáját 1990-ben a Budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán nyerte, 1990. okt. 1. óta, tehát 19 éve dolgozik jelenlegi munkahelyén.

1991-ben német nyelvből középfokú állami nyelvvizsgát tett, 1996-ban az Orvostovábbképző Egyetemen radiológiából sikeres szakvizsgát tett.

1998 óta fő tevékenysége az emlő komplex diagnosztikája.

A Markusovszky Kórházban 1999 óta folyik szervezett mammográfiás szűrés, eleinte a Világbanki Propagandairoda támogatásával, majd 2002 januárjától a Johan Béla Népegészségügyi Program keretében. A munkában tevékenyen részt vesz.

1999-2000-ben részt vett a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség kutató programjában is( Image Quality and Patient Dose Optimisation in Mammography inEastern European Countries, IAEA Coordinated Research Programme 1999-2000 ).

A szombathelyi mammográfiás központ teljesítménye a népegészségügyi szűrés elindítása óta a legjobbak közé tartozik, ennek elismerésként 2006-ban az általa vezetett mammográfiás munkacsoport kiemelkedő tevékenységéért az Egészségügyi Miniszter Elismerő Oklevelét kapta.

Kovács főorvosasszony diagnosztikai tevékenysége során az emlő legmodernebb vizsgálati eljárásait rendszeresen, és eredményesen alkalmazza.

Munkájában szoros kapcsolatot tart fent a társszakmák képviselőivel, 1998, mammográfiás tevékenységének kezdete óta tagja a kórház emlő- team-jének.

Az emlővel kapcsolatos tudományos munkának is aktív résztvevője, kongresszusokon, tanfolyamokon számos alkalommal tartott előadást.

Szakmai munkája mellett társadalmi aktivitása is jelentős. Az Együtt az Emlőrák Ellen Közhasznú Egyesület helyettes elnöke, résztvevője a Fiatal Nők Egészségéért programnak. Vas megyében számos felvilágosító előadást tartott.

Szerepe volt abban is, hogy 2003-ban Perenye, Szent Agáta faluja, ahol a szűrésre behívottak 83%-a jelent meg, az ország azóta sem felülmúltan legjobb szűrési eredményét teljesítette.

Mindezek mellett családanya is, két tizenéves fiát neveli. A kitüntetéshez szívből gratulálunk, és további sikeres munkát kívánunk!

A közgyűlés napirendjén újításként került bevezetésre, hogy az elmúlt évek kitüntetettjei előadást tartottak, saját működési területükkel kapcsolatban.

Dr. Riedl Erika igen jól rendszerezett előadásban foglalta össze, hogy mire jó és mire nem jó az emlő MR vizsgálata.

Dr. Milics Margit a Zala megyei emlőszűrés figyelemre méltó eredményeit ismertette.

Remélhetőleg a két kitűnő előadásnak legalább a vázlata valamilyen formában is hozzáférhető lesz.

Ugyanakkor nem hallgathatok el néhány személyes megjegyzést a most lefolyt közgyűléssel kapcsolatban.

A kitüntetésre tett javaslatokkal kapcsolatban feltűnő a részvétlenség. Összesen 9 javaslat érkezett 8 személyre. Pályázat, mind eddig mindig, most sem volt egy sem.

Feltűnő volt a közgyűlés résztvevőinek minden eddiginél csekélyebb létszáma.

Különösen feltűnő volt a fiatalok hiánya.

Ha ennyire csekély az érdeklődés, ha ennyire csekély a hajlandóság tudományos munka végzésére, ha ennyire nem vonzó még a Lányi-díj jelenleg is változatlanul jelentős összege, féltenem kell az emlődiagnosztika jövőjét.

Az emlő diagnosztikájának műveléséhez teljes szellemi és fizikai erőnlét szükséges, mert a munka nehéz, a felelősség nagy, sok a buktató, sok a veszély. A jártassági vizsgák sikere a napi munka színvonalát kétségtelenül emeli, de a jövőt nem teszi biztosabbá.

Elöregedő művelők mellett nem fejlődhet egy tudományág sem! A „nagy öregek” mellé szükségesek a lelkes és munkabíró fiatalok is.

Hol vannak?!? Talán a jelölés rendszerén és érdemes volna változtatni.

Javaslatom: a Magyar Orvosi Bibliográfiában pontos adatok szerepelnek az adott évben megjelent közleményekről. Rendelkezésre állnak a kongresszusi előadások összefoglalói is.

Ezek alapján az Alapítvány kuratóriuma ajánlhatna jelölteket, és a szavazatok aránya is befolyásolhatná a döntést. A legmagasabb szintekig minden választás során jelöltek között lehet dönteni! Emellett természetesen bárki tehet továbbra is ajánlatot, és pályázatra is volna továbbra is mód. Így talán a szavazatok száma is fokozódnék.

Holtpont felé közelednék az emlődiagnosztika?

Göblyös Péter dr.

2009 Beszámoló
2009_...molo.pdf 90 kb .pdf

 

Következő rendezvényeink

KGW STUDIO