Google automata gépi fordítás - automatic translation by Google

Lányi Márton emléktáblájának leleplezése

 

Emléktábla egy radiológusnak? Mai, egyre inkább elanyagiasodó világunkban szokatlan, hogy érdek nélkül egyáltalán megemlékezzenek valakirôl, sôt, emléktáblát állítsanak olyan személynek, akinek emlékétôl nem függ anyagi haszon. Még az egészségügyön belül is ritkaság, hogy éppen egy radiológust érjen ilyen megtiszteltetés. Most mégis ez történt!

Az Országos Gyógyintézeti Központ – dr. Göblyös Péter javaslatára – emléktábla állításával emlékezett meg egykori munkatársáról, a modern mammográfia magyarországi meghonosítójáról, dr. Lányi Mártonról.

Az ünnepélyes eseményre 2005. szeptember 9- én került sor az Országos Gyógyintézeti Központ aulájában. Az ünnepséget jelenlétével tisztelte meg Lányi Márton özvegye és leánya, Judit férjével és kisfiával együtt. Jelen voltak a Lányi család barátai, az intézet vezetôségének képviselôi, jelenlegi dolgozói, Lányi Márton egykori munkatársai, valamint a magyar orvostudomány kimagasló személyiségei.

lanyi_emlektablaAz intézet dolgozóinak képviseletében dr. Török Miklós, a szülészeti és nôgyógyászati osztály vezetôje köszöntötte a megjelenteket. Beszédében hangsúlyozta, hogy „Lányi Márton élete, tudományos tevékenysége, példaértékű munkássága nélkül ma nem tarthatnánk ott, ahol tartunk e gyilkos kór elleni küzdelemben”. Fájlalta, hogy „ismét a »hálás utókor« feladata elismerni, méltányolni egy olyan kiváló orvos és kutató életművét, munkásságát, aki mindezt az elismerést éltében, hazájában nem kapta meg”.

Az intézet radiológiai osztályának vezetôje, dr. Forrai Gábor fôorvos szólt ez után, kiemelve, hogy Lányi Márton alapvetô megállapításai ma is idôtállóak, munkánkban nagy segítséget nyújtanak.

Az avatóbeszédet dr. Göblyös Péter, Lányi Márton egykori utóda mondotta. Ünnepi szavait három téma köré csoportosította.

Egy nap híján 42 éve, 1963. szeptember 10-én került sor az intézet falai között az elsô, modern értelemben vett mammográfiás vizsgálatra, és ezzel nemcsak a magyar radiológiának, hanem az egész magyar orvostudománynak is új fejezete vette kezdetét: egy új tudomány, a mammológia indult el hódító útjára. Ezt a vizsgálatot Lányi Márton irányította, és a metódus bevezetése is neki köszönhetô. Lányi a mammográfia széles távlatait tervezte, elképzeléseinek megvalósításához azonban egy gazdag országra, jóléti államra volt szüksége, és ezt Németországban találta meg. Magyarságát azonban sohasem tagadta meg, lehetôségeihez képest igyekezett ápolni kapcsolatát a szülôhazájával. Hazája, nemzete fejezi ki háláját azzal, hogy munkásságának egykori színhelyén ezzel az emléktáblával tolmácsolja annak a sok ezer magyar embernek a köszönetét, akinek az életét a Lányi Márton által bevezetett módszerek mentették vagy hosszabbították meg.

lanyi_emlektablaA mammográfia hátterét a radiológiai részleg magas színvonala biztosította. Ennek a színvonalnak egyik jele, hogy az intézet területén ez már a második emléktábla, amely a radiológia kimagasló képviselôjének állít emléket. (Az elsô emléktábla Weisz Árminnak, a Zsidó Kórház röntgenfôorvosának emlékét hirdeti.) Remélhetôleg az intézetnek lesz módja legalább közös emléktáblán megemlékezni a radiológia olyan kiválóságairól, akik szintén az intézet valamelyik elôdjében tevékenykedtek: Bársony Tivadar, Koppenstein Ernô, Deák Pál, Erdélyi Mihály, Csákány György a magyar radiológia kimagasló képviselôi voltak.

Néhány mondat erejéig egy 1988-ban, intézetünkben készült hangfelvételrôl magának Lányi Mártonnak a hangja is hallható volt. Ez után dr. Török Miklós leplezte le az elegáns, barna színű gránit emléktáblát, és helyezte el az intézet koszorúját. Az ünnepséget az intézet bôkezűségébôl rendezett baráti hangulatú fogadás zárta a radiológiai osztály könyvtárában.

 

dr. Göblyös Péter

MAGYAR RADIOLÓGIA 2005;79(6):306 – 311
Lanyi...atas.pdf 208 kb .pdf

 

Következő rendezvényeink

KGW STUDIO